Arloesi

Ar ddechrau sefydlu'r cwmni, buddsoddodd fwy na thair miliwn yuan mewn cyfleusterau caledwedd allweddol fel offer, a chyflwynodd linellau cynhyrchu allwthio Almaeneg ac offer gwylio rhyngwladol datblygedig. Cadwch i fyny â thechnoleg ddatblygedig piblinellau plastig tramor bob amser, a chymryd datblygiad a chymhwysiad deunyddiau adeiladu cemegol newydd fel prif gyfeiriad y diwydiant. Ac mae wedi datblygu mwy na 300 set o ffitiadau a mowldiau pibellau ategol yn annibynnol. Mae gan y ganolfan brofi hefyd offer profi datblygedig, sy'n un o'r mentrau mwyaf cyflawn sy'n cefnogi gweithgynhyrchwyr tebyg yn Tsieina. Trwy gyflwyno, dysgu, treulio ac amsugno technolegau uwch, mae cystadleurwydd marchnad y fenter gyfan yn cael ei wella.

Gellir cynhyrchu'r safon fwyaf i ddiamedr o Φ1200, sy'n llenwi'r bwlch yn y dalaith ac yn graddio ar lefel uwch y diwydiant yn y wlad!

8zj_M162TOKO3gxZlb0QTw (1)