Mae gan ddiwydiant pibellau plastig newydd Tsieina y gyfradd twf gyflymaf yn y byd

Er 2000, mae cynhyrchiant pibellau plastig Tsieina yn ail yn y byd. Yn 2008, cyrhaeddodd cyfanswm allbwn pibellau plastig Tsieina 4.593 miliwn o dunelli. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae'r diwydiant pibellau plastig yn Tsieina wedi datblygu'n gyflym. Mae'r allbwn wedi cynyddu o 200,000 tunnell yn 1990 i bron i 800,000 tunnell yn 2000, ac mae wedi cynnal cyfradd twf blynyddol o tua 15%.

Mae cymwysiadau deunyddiau plastig HDPE i lawr yr afon yn cynnwys pibellau cyflenwi dŵr awyr agored, pibellau draenio claddedig, pibellau siaced, cyflenwad dŵr adeiladu a phibellau draenio, ac ati. Mae'r rhan fwyaf o'r cymwysiadau hyn i lawr yr afon yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r diwydiant eiddo tiriog. Dewiswyd data yn y flwyddyn 2000-2008 Yn y dadansoddiad, gwelsom fod cydberthynas gadarnhaol gref rhwng y diwydiant pibellau plastig a'r ardal a gwblhawyd ar eiddo tiriog.

Will Bydd cyfradd twf cyfartalog pibellau plastig PPR ac AG yn y dyfodol yn uwch na chyfradd y diwydiant pibellau: Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o bibellau plastig rhyngwladol amrywiol ddefnyddiau a strwythurau wedi'u cynhyrchu a'u cymhwyso yn Tsieina. Yn y dyddiau cynnar, roedd yna lawer o bibellau plastig PVC yn Tsieina. Fe'u defnyddiwyd yn bennaf ar gyfer pibellau gwifren drydan a phibellau carthffosiaeth. Fodd bynnag, mae gan bibellau PVC ddiffygion penodol o ran gwrthsefyll rhew, ymwrthedd gwres, a chryfder. Bydd cyfradd twf y farchnad yn is na chyfradd pibellau plastig newydd (gan gynnwys PPR). , AG, PB, ac ati), mae cyfradd twf y diwydiant pibellau plastig newydd wedi rhagori ar 20%, sydd wedi dod yn gyfeiriad datblygu pibell blastig Tsieina.


Amser post: Mai-21-2020