Cysyniad Talent

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Pwrpas recriwtio

Cyfoeth mwyaf gwerthfawr Shengyang yw'r gweithwyr sydd ag ysbryd gwasanaeth ac ymdeimlad o gyfrifoldeb, ac sy'n gymwys ar gyfer swyddi'r cwmni o ran gallu.

Polisi rheoli

Dylem gydnabod anghenion pobl, eu gwerthfawrogi, datblygu eu potensial ac annog eu creu.

Amcan rheoli - pobl yn canolbwyntio

Creu cyfleoedd teg ar gyfer datblygiad unigol gweithwyr.

Darparu amodau a chyfleusterau da i weithwyr dderbyn gwybodaeth newydd, dysgu gwybodaeth newydd a meistroli sgiliau newydd.

Adeiladu tîm staff o'r radd flaenaf a rhoi sylw i hyfforddiant o safon.

Meithrin ymdeimlad o falchder a pherthyn gweithwyr.